kaveret

ידידי ``מגן דבורים אדום`` - הצטרפו אלינו!

אנו פונים אליך בכדי ליצור ביחד "כוורת אנושית למען הדבורים".

האתגר המשותף העומד בפנינו:

שמירה על  אוכלוסיית הדבורים בארץ ובעולם, דבורים יחידאיות וחברתיות – אוכלוסייה ההולכת ונעלמת  בעקבות פעילות האדם.
אנו כאן בכדי לנסות ולתקן את הנעשה ולאפשר לדבורים סביבת גידול מתאימה.

אנו מאמינים בכוחו של הפרט, את ואתה:

כמו גם בהשפעה המרובה של קהילה תומכת ; קהילה של יזמים חברתיים ושותפי- דעה סביבתיים שהפעולה הקולקטיבית שלנו יוצרת שינוי מערכתי והשפעה חיובית על הסביבה האנושית באמצעות פרויקטים, מעשה, חינוך, נתינה ולקיחת אחריות. כל אחד שמצטרף, עושה זאת כי הוא אוהב את הרעיון והערך של פעולות העמותה ובדרך זו הופך לחלק מקהילה שהיא הרוח הגבית של העומדים בחזית – המתנדבים.

כידידי עמותת "מגן דבורים אדום" – את/ה:

תיהנו ותהיו שותפים בפעולות  איכותיות שנקיים ביחד וביניהם סיורים/טיולים בבתי גידול, הרצאות הקשורות לעולמם הקסום של נחילי  הדבורים, ביקורים  בחוות החופש לנחילים, מפגשים עם המתנדבים המצילים ועוד (הפעילות  לידידי מגן דבורים אדום היא ללא תשלום).

בואו הצטרפו אלינו והיו ידידים, כי דבורים זה בטבע שלנו!

להצטרפות לידידי הדבורים מוזמנים להרשם כאן